Fundacja PROMOTOR ART została powołana w celu podejmowania i wspierania
wszelkich działań zmierzających do krzewienia i upowszechniania wiedzy i kultury
oraz promocji twórców, których środkami wyrazu są:
teatr, taniec, muzyka, plastyka, literatura i film.

Zakres naszej działalności statutowej realizują trzy główne działy:
DIALOG - dialog międzykulturowy i współpraca międzynarodowa środowisk twórczych; rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami zajmującymi się kulturą i sztuką; inicjowanie i wspieranie programów edukacyjno-informacyjnych.
PRODUKCJA - upowszechnianie sztuki poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych; wspieranie rozwoju potencjału polskiego niezależnego przemysłu audiowizualnego; organizowanie prelekcji, spotkań, wystaw, koncertów, spektakli, festiwali etc.
PROMOCJA - popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego; promocja polskiej sztuki współczesnej w Polsce i poza jej granicami; ochrona dóbr kultury; promocja młodych talentów.

Fundacja PROMOTOR ART
ul. Stokłosy 2/4 /96, 02-787 Warszawa
Dane KRS: PROMOTOR ART
Prezes Fundacji - Filip Trziszka
filip@promotor.art.pl

powieksz plakat